การวาดกระเบื้องสไตล์ยุโรป

สอนโดย

คุณจันทริกา วกุลชัย​

วันที่เรียน

ทุกวันศุกร์และวันเสาร์

เวลาเรียน

10.00 - 16.30 น.

สถานที่เรียน

HOBBY HOUSE BANGKOK

รายละเอียด

หลักสูตรขั้นพื้นฐานของการวาดกระเบื้องสไตล์ยุโรปเป็นหลักสูตร 6 ครั้ง เริ่มด้วย วิธีการผสมสีให้ได้มาตรฐาน การโหลดสีลงในพู่กันซึ่งในการวาดสไตล์ยุโรปนี้เราใช้พู่กันกลม การฝึกลายเส้นพู่กัน (basic stroke) แบบต่างๆ ดอกแอสเตอร์ หรือดอกมัม ดอกทูลิป ดอกแดฟโฟดิล ดอกฟอร์เก็ตทีน๊อต ช่อบูเก้

ขั้นต่อไปอีก 6 ครั้ง ท่านจะได้ฝึกลายเส้น ภาพวิว และโมโนโครม (monochrome)

ขั้น intermediate นั้นใช้เวลาเรียน 6 ครั้ง เช่นกัน ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการวาดดอกไม้เล็ก ช่อดอกไม้เล็ก และดอกกุหลาบเล็ก นอกจากท่านจะได้เรียนวิธีวาดดอกไม้ดังกล่าวข้างต้น ท่านยังจะได้เรียนรู้ถึงวิธีทำสีที่ขอบจานให้สีดูเรียบสวย และท่านสามารถวาดจานชามเป็นชุดอาหารหรือชุดน้ำชาสำหรับใช้เองด้วยความภูมิใจ

ขั้นต่อไปอีก 6 ครั้ง ท่านจะได้วาดตะกร้าผลไม้ และดอกกุหลาบใหญ่

ต่อไปเป็นขั้น advance 6 ครั้งเช่นกัน ท่านจะได้วาดผลไม้ต่างๆและกุหลาบป่า และเมื่อท่านเรียนครบทกคอร์สแล้วท่านสามารถวาดอะไรก็ได้ตามความพอใจ การลงทองและการเขียนขอบทองด้วยพู่กันนั้นจะรวมอยู่ในหลักสูตรขั้นสูงของการวาดกระเบื้องสไตล์ยุโรปด้วย

Copyright © 2018 hobbyhousebangkok.com