การวาดกระเบื้องสไตล์อเมริกัน

สอนโดย

คุณนักรบ กุลดิลก

วันที่เรียน

วันอังคาร วันพฤหัส วันศุกร์ และวันเสาร์

เวลาเรียน

10.00 - 16.30 น.

สถานที่เรียน

HOBBY HOUSE BANGKOK

รายละเอียด

คอร์สพื้นฐานเป็นหลักสูตร 4 ครั้ง โดยเริ่มจากการผสมสีให้ได้มาตรฐาน การใช้พู่กันแบน และการดูแลพู่กัน (ในการวาดสไตล์อเมริกันเราใช้พู่กันชนิดแบน) หลังจากนั้นจะเป็นการดึงสีลงบนพู่กัน (load สี) อย่างถูกวิธี ซึ่งเมื่อวากลงบนกระเบื้องจะได้สีที่เนียนเรียบและมีมิติ ในหลักสูตรนี้มีการฝึกลายเส้นพู่กัน แบบตรง (straight stroke), แบบเฉียง (angle stroke) และแบบโค้ง (c-stroke and comma stroke)

คอร์สพื้นฐานชิ้นแรกจะเป็นดอกแพนซี่ (pansy) วิชานี้จะใช้เวลาวาดและเผา 2 ครั้ง ในครั้งที่ 3 จะเป็นการเพิ่มสีเพื่อให้ได้แสงเงาที่ชัดเจนขึ้น จากนั้นงานชิ้นต่อไปจะเป็นดอกไม้ที่รวมตัวเป็นกระจุกคือ ดอกไฮเดรนเยีย (hydrangea) วิชานี้จะใช้เวลาวาดเช่นเดียวกับดอกแพนซี่ จากนั้นจะเป็นดอกกุหลาบป่า ซึ่งเป็นดอกกุหลาบที่มีกลีบชั้นเดียว และสุดท้ายจะเป็นดอกกุหลาบซ้อน

หลังจากจบหลักสูตรขั้นพื้นฐานแล้ว ท่านสามารถเรียนเพิ่มเพื่อที่จะเรียนดอกไม้ชนิดอื่นๆต่อไป และยังมีการวาดที่เรียกว่า wipe-out technique คือการลงสีพื้นก่อนโดยใช้สีได้หลายสี วิธีเกลี่ยสีต่างๆ (blend สี) จากนั้นจึงใช้พู่กันร่างรูปดอกไม้ลงบนพื้นสีที่ยังเปียกอยู่ แล้วใช้พู่กันปัดให้เป็นรูปดอกไม้หรือใบไม้ เป็นต้น

 

Copyright © 2018 hobbyhousebangkok.com