วาดภาพสีน้ำ สีน้ำมัน และสีอะคริลิค

สอนโดย

อาจารย์พรชัย เลิศธรรมศิริ

วันที่เรียน

วันอังคาร และวันพุธ

เวลาเรียน

ตามเวลานัดหมายล่วงหน้า

สถานที่เรียน

HOBBY HOUSE BANGKOK

รายละเอียด

ท่านสามารถเลือกที่จะเรียนสีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีอะครีลิคได้ โดยผู้สอนจะสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน จนถึงขั้นสูงสำหรับผู้ที่เคยเรียนมาแล้ว

Copyright © 2018 hobbyhousebangkok.com